محصولات فرآیند گستر

خدمات فرآیند گستر

bms ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند به ساختمانی گفته می شود که از طریق سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) مدیریت می شود. سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS ) به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید.

اطلاعات بیشتر…

مانیتورینگ مرکز داده

در یک مرکز اطلاعات که سرورها و کامپیوترهای زیادی جهت نگهداری و مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند، تجهیزات جانبی مختلفی جهت تضمین عملکرد این سرورها و کامپیوترها در حال کار هستند چرا که عدم کارکرد یکی از آنها می تواند مشکلات زیادی را در ماموریت اصلی یک مرکز داده ایجاد کند.

اطلاعات بیشتر…

خانه هوشمند

در سیستم خانه هوشمند ما سنسورهای تشخیص حرکت، نشت گاز، دوربین و سیستم هشدار به هم شبکه شده اند. در صورت رخداد یک وضعیت اضطراری یک آلارم هشدار دهنده به کاربر از طریق SMS ارسال می شود. سیستم مانیتورینگ می تواند بر اساس نیاز شما نیز تنظیم شود طوری برنامه ریزی شود که در مواقع ضروری به طور اتوماتیک به نزدیک ترین محل پلیس یا ایستگاه آتش نشانی تماس بگیرد.

اطلاعات بیشتر…

اتوماسیون مترو

سیستم اتوماسیون (BAS)  سیستمی است که برای نمایش و کنترل تجهیزات و سیستم های الکتریکی و مکانیکی  موجود در ایستگاه­های مترو مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم شامل کنترل سیستم های محلی ایستگاه موجود در هر ایستگاه و سیستم کنترل مرکزی در اتاق مرکز کنترل می باشد .

اطلاعات بیشتر…

مدیریت شبکه برق

سیستم PMS شرکت فرایند گستر کویر دارای امکان قطع و وصل کردن کلیدهای ورودی به پست برق، قطع و وصل کردن کلیدهای خروجی از پست، قطع و وصل کردن کلیدهای وررودی و خروجی برق UPS ، قطع و وصل برق DC به UPS، قطع و وصل کلیدهای برق در تابلوهای توزیع تجهیزات مختلف، قطع و وصل برق از تابلوی دیزل ، مانتیور و کنترل تابلو های برق از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح می باشد

اطلاعات بیشتر…

اسکادا

ساختمان هوشمند به ساختمانی گفته می شود که از طریق سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) مدیریت می شود. سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS ) به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید.

اطلاعات بیشتر…

مشتریان ما