اتوماسیون صنعتی

اتوماسيون صنعتی به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتی گفته ميشود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معني فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است كه ايشان را براي انجام بهتر كارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتی ربات هاي صنعتی هستند.

امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد . كنترل پروسه و سيستمهای اندازه گيري پيچيده ای كه در صنايعی همچون نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع شيميايی ، صنايع غذايي ، صنايع خودرو سازی و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند . پيشرفتهاي تكنيكی اخير در كنترل فرايند و اندازه گيري پارامترهای مختلف صنعتی از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه های توليد گرديده است

لازمه افزايش كيفيت و كميت يك محصول ، استفاده از ماشين آلات پيشرفته و اتوماتيك مي باشد . ماشين آلاتي كه بيشتر مراحل كاري آنها به طور خودكار صورت گرفته و اتكاي آن به عوامل انساني كمتر باشد . چنين ماشين آلاتي جهت كاركرد صحيح خود نياز به يك بخش فرمان خودكار دارند كه معمولا از يك سيستم كنترل قابل برنامه ريزي (به عنوان مثال PLC يامدار منطقي قابل برنامه ريزي) در اين بخش استفاده ميگردد . بخش كنترل قابل برنامه ريزي مطابق با الگوريتم كاري ماشين ، برنامه ريزي شده و ميتواند متناسب با شرايط لحظه اي به عملگر هاي دستگاه فرمان داده و در نهايت ماشين را كنترل كند

معمولا اتوماسيون صنعتی در چند دسته ماشین آلات و دستگاهها ، خطوط تولید و پروسه های صنعتی استفاده می شود. که بسته به نوع سیستم تحت کنتزل از PLC ها و کنترولرهای کوچک تا PLC  های بزرگ و شبکه های صنعتی Profibus و Ethernet که با کابل ، فیبر نوری و یا ارتباط Wireless  به هم وصل می شوند متفاوت اند

اتوماسیون صنعتی

برخی از مزایای اتوماسیون صنعتی عبارتند از:

  • تكرارپذيري فعاليتها و فرايندها
  • افزايش كيفيت محصولات توليدی
  • افزايش سرعت توليد (كميت توليد)
  • كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر
  • كاهش پسماندهای توليد (ضايعات)
  • برهمكنش بهتر با سيستمهاي بازرگاني
  • افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي
  • بالا بردن ضريب ايمني براي نيروي انساني و كاستن از فشارهاي روحي و جسمي